Skip to content

Är du redo för Game Lounge?

Karlstad, Sverige – Great Event, tillsammans med PublicLir, presenterar stolt en innovativ plattform för Karlstad inom gaming. Eventet äger rum den 16-17 december 2023 och är en långsiktig satsning som tar vid en stark era av värmländsk innovation och entreprenörskap inom e-sport och gaming.

Under två dagar kommer Karlstad att välkomna en turnering och spelplats för de mest hängivna spelarna, en scen där både etablerade och nystartade lag kan tävla inför en entusiastisk publik. En mässa kommer att erbjuda en arena för företag och partners att presentera sina produkter i en miljö som förkroppsligar framtidens gaming.

Men det är inte bara spel som står i fokus. Genom att belysa den bredare samhällsnyttan hoppas Great Event och PublicLir att skapa en plattform där barn och ungdomar kan finna sammanhang, tillhörighet och meningsfullhet. Med en stark inriktning på social prevention genomförs aktivt värdegrundsarbete för att stärka samhällets kärnvärden och motstånd mot kriminalitet. Samtidigt engagerar projektet individer från riskmiljöer, och integrerar dem i idrottens gemenskap.

Denna ambitiösa satsning av Great Event och PublicLir strävar efter att inte bara placera Karlstad och Värmland i centrum för gamingvärlden, utan också skapa en robust, inkluderande och trygg gemenskap där varje individ känner att de har en plats.

Vi jobbar för att skapa event som är relevanta för många människor. Med Game Lounge får vi möjlighet att interagera med målgrupper som vi annars har svårt att nå och dessutom placera oss på en marknad som växer väldigt starkt globalt. Tillsammans med PublicLir och Karlstad kommun ser vi fram emot att lyfta fram sociala värden och skapa ett återkommande event inom gaming, avlutar Albin Tyllgren, VD Great Event.

Det känns jättekul och spännande med ett evenemang i Karlstad med inriktning spel och teknik. E-sport är en snabbt växande idrott och genom Wermland Game Lounge finns möjligheten att bygga en stark spelkultur och ett nav för E-sport i Karlstad och Värmland. Evenemanget kan ge positiva effekter för både ungdomar och samhället i stort, säger Frida Nilsson (C), ordförande i tillväxtutskottet, Karlstads kommun.

Med vår erfarenhet inom svensk e-sport och Great Events erfarenhet av att bygga evenemang kan vi förena det bästa av två världar med en lokal förankring. Tillsammans skapar vi något återkommande, hållbart och långsiktigt inom e-sport & gaming i Karlstad. Vårt mål är att sätta Karlstad på den svenska e-sportkartan, säger Daniel Skoglund, VD Publiclir.